1.Celem konkursu „Szkolna Liga Matematyczna" jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów ZSZiO Kartuzy.

2.Liga matematyczna przeznaczona jest dla uczniów klas I, II, III i IV liceum i technikum , którzy chętnie rozwiązują zadania matematyczne.

3.Organizatorami konkursu „Szkolna Liga Matematyczna" są panie:
Teresa Riegel, Kinga Kostecka, Dorota Turska i Justyna Frankowska.

4.Udział w Lidze Matematycznej jest bezpłatny. Uczniowie pracują w grupach dwuosobowych /poziom podstawowy/ oraz indywidualnie /poziom rozszerzony/ .

5.Liga Matematyczna składa się z 6 testów wiedzy.

6.Eliminacje trwają od października do kwietnia.

7.Uczniowie otrzymują zestaw zadań do własnego opracowania.

8.W ustalonym terminie odbywa się test w trzech grupach :

1 grupa  /zakres podstawowy/ – zadania dla wszystkich klas I /organizator testów
pani D. Turska/
2 grupa /zakres podstawowy/ –   zadania dla klas starszych /organizator testów
pani T. Riegel/
3 grupa /zakres rozszerzony/  – zadania dla klas starszych /organizator testów
– pani K. Kostecka/

9.Po sprawdzeniu prac zostanie ogłoszona lista punktowa i lokata uczniów oraz ocena
I miejsce 6 z wagą 3
II miejsce 6 z wagą 2
III miejsce 6 z wagą 1

Uczniowie, którzy uzyskają z testu min. 60% możliwych do uzyskania punktów otrzymują ocenę bardzo dobry z wagą 1.

10.Finał odbędzie się w kwietniu w ZSZiO. Uczniowie rozwiązują test ze wszystkich etapów.

11.O końcowej lokacie decyduje suma punktów zdobytych przez uczniów w I etapie oraz w finale. Uczniowie, którzy zdobędą I miejsce otrzymują ocenę cząstkową z matematyki 6 z wagą 3, II miejsce – 6 z wagą 2 i III miejsce – 6 z wagą 1

12.Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin rozstrzygają organizatorzy.